Globish Podcast

Globish Podcast - EP.1 Greeting

Globish Podcast - EP.1 Greeting

“hello” “how are you” คำทักทายที่ใครๆ ก็ใช้กัน แต่รู้ไหมว่าในภาษาอังกฤษยังมีคำทักทาย และสำนวนการเริ่มต้นบทสนทนาอีกมากมายให้คุณได้เลือกใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่ต่างกัน Podcast Ep. นี้เราจะมาพูดถึงคำกล่าวทักทาย และตัวอย่างสำนวน หรือประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสาร ทักทายในชีวิตประจำวัน Globish ภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน ปรึกษารายละเอียดคอร์สเรียน คลิ๊ก https://bit.ly/316PMS2 โทร 02-080-3964

Duration: 4 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode