Globish Podcast

Globish Podcast - EP.3 Excuse me Vs I'm Sorry

Globish Podcast - EP.3 Excuse me Vs I'm Sorry

หลายคนคงสงสัย และไม่ค่อยมั่นใจในการใช้คำศัพท์ 2 คำนี้ เพราะว่า Excuse me และ Sorry ต่างก็แปลว่า "ขอโทษ” เหมือนทั้งคู่ Podcast Ep. นี้เลยมาขยายความเกี่ยวกับคำศัพท์ 2 คำนี้ให้เข้าใจง่ายมากขึ้นว่าแต่ละคำควรใช้ในสถานะการณ์แบบไหน และยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ทำให้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น Globish ภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน ปรึกษารายละเอียดคอร์สเรียน คลิ๊ก https://bit.ly/36gMj7g โทร 02-080-3964

Duration: 6 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode