Globish Podcast

Globish Podcast - EP.5 Meeting New People At The Event

Globish Podcast - EP.5 Meeting New People At The Event

คุณจะต้องทำตัวอย่างไรเมื่อต้องเจอกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในงานอีเวนต์ ลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณไปร่วมงานเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าลุดของบริษัท แล้วคุณได้เจอกับ PR ของบริษัทลูกค้า คุณจะเริ่มต้นทักทายและเริ่มทำความรู้จักฝ่ายตรงข้ามอย่างไร ลองไปฟังกันดูว่าสิ่งที่เราควรทำเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้ควรทำตัวอย่างไร หรือพูดอะไร

Duration: 12 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode