Globish Podcast

Globish Podcast - EP.6 Work Life

Globish Podcast - EP.6 Work Life

ปีใหม่ผ่านไปเดือนกว่าแล้ว การงานเป็นอย่างไรกันบ้าง วันนี้มีวลีและประโยคต่างๆ ที่มักเจอบ่อยในที่ทำงาน ลองฟังกันดูค่ะ Globish สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากประเทศฟินแลนด์ เพื่อพัฒนาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/38vKQdW

Duration: 6 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode