Gjovalin Shkurtaj

Emisioni 1 - Urgjenca Gjuhësore

Emisioni 1 - Urgjenca Gjuhësore

Kemi një gjuhë të bukur, por duhet ta mbrojmë, ta pasurojmë dhe ta pastrojmë atë me dashuri e kujdes. E keqja është se prej vitesh ka mangësi të disiplinës gjuhësore nga shteti, nga institucionet ku botohen libra, gazeta, revista dhe përgjithësisht në shkrimet zyrtare dhe në ligjërimet publike të shqiptarëve.

Duration: 9 min

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode